Investitori
120

GODINA TRADICIJE

utkane u tehnologije zelene i energetski održive budućnosti

EU Projekti

Proizvodnja energije iz mora

Projekt "Sustav dizalice topline s morskom vodom - Brodogradilište Viktor Lenac d.d." financiran je od Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.-2021., uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske, u iznosu od 232.584 EUR bespovratnih sredstava, u okviru Programa "Energija i klimatske promjene”. Cilj projekta je unaprjeđenje centraliziranog sustava grijanja zahvatom mora i instalacijom SDTMV-a u svrhu nadopune sustava grijanja zone Stara Martinšćica (TOST 2) čime bi se ostvarilo dodatno korištenje obnovljivih izvora energije. Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Nositelja Programa Brodogradilište Viktor Lenac d.d. i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Upravitelja Programa "Energija i klimatske promjene".

SAZNAJTE VIŠE...

120 godina autentičnog vodstva

Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu